เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ในวันดังกล่าวทางคณะผู้บริหารตลาดยิ่งเจริญ ได้จัดให้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่ภิกษุ-สามเณร จำนวน 99 รูป เวลา 08.00 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล และขอเชิญท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เวลา 19.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถที่ 3 พร้อมทั้งร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ รวมทั้งร่วมพิธีในวันและเวลาดังกล่าว ทางวัดราษฎร์นิยมธรรม(หนองผักชี) ร่วมกับตลาดยิ่งเจริญ และองค์การต่างๆจัดโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม-วันที่ 5 เมษายน 2558 จำนวน 69 รูป จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพตามโครงการดังกล่าว สามารถลงชื่อเพื่อบริจาคกับพนักงานประชาสัมพันธ์ตามรายละเอียดดังนี้ 1.เป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวร รูปละ 700 บาท 2.เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้ามื้อละ 3,000 บาท ภัตตาอหารเพลมื้อละ 5,000 บาท และถวายน้ำปานะ 1,500 บาทและร่วมถวายจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาค่ะ สำหรับผู้ปกครองท่านใดต้องการนำบุตรหลานที่มีอายุระหว่าง 11-16 ปีเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานกลางของวัดราษฎร์นิยมธรรม(หนองผักชี) โทร. 087-9988900 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ ขอเรียนเชิญท่านพ่อค้า แม่ค้าและท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเข้าร่วมพิธีปลงผมผู้ที่บรรพชาเป็นสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานจอดรถที่ 3 ตลาดยิ่งเจริญ จึงขอให้ท่านพ่อค้า แม่ค้าและท่านผู้มีอุปการะคุณเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวค่ะ
หน้าแรก คำถามที่พบบ่อย ร่วมงานกับเรา ผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
   
   
 
ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2558
สินค้า หน่วย ราคา
ไข่ไก่ (เบอร์0) 10 ฟอง 42
คะน้าเล็ก ก.ก. 30
ผักกาดหอม ก.ก 25
 
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ในวันดังกล่าวทางคณะผู้บริหารตลาดยิ่งเจริญ ได้จัดให้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่ภิกษุ-สามเณร จำนวน 99 รูป เวลา 08.00 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล และขอเชิญท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เวลา 19.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถที่ 3 พร้อมทั้งร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ รวมทั้งร่วมพิธีในวันและเวลาดังกล่าวค่ะ


ทางวัดราษฎร์นิยมธรรม(หนองผักชี) ร่วมกับตลาดยิ่งเจริญ และองค์การต่างๆจัดโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม-วันที่ 5 เมษายน 2558 จำนวน 69 รูป จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพตามโครงการดังกล่าว สามารถลงชื่อเพื่อบริจาคกับพนักงานประชาสัมพันธ์ตามรายละเอียดดังนี้ 1.เป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวร รูปละ 700 บาท 2.เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้ามื้อละ 3,000 บาท ภัตตาอาหารเพลมื้อละ 5,000 บาท และถวายน้ำปานะ 1,500 บาทและร่วมถวายจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาค่ะ สำหรับผู้ปกครองท่านใดต้องการนำบุตรหลานที่มีอายุระหว่าง 11-16 ปีเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานกลางของวัดราษฎร์นิยมธรรม(หนองผักชี) โทร. 087-9988900 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ


ขอเรียนเชิญท่านพ่อค้า แม่ค้าและท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเข้าร่วมพิธีปลงผมผู้ที่บรรพชาเป็นสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานจอดรถที่ 3 ตลาดยิ่งเจริญ จึงขอให้ท่านพ่อค้า แม่ค้าและท่านผู้มีอุปการคุณเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวค่ะ
  ข่าวและกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด >  
โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน
เนื่องด้วยทางวัดราษฎร์นิยมธรรม(หนองผักชี) ร่วมกับตลาดยิ่งเจริญ และองค์การต่างๆจัดโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ......
update : 30-03-2558  
 
60 บาท สร้างอาชีพ
เนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทางตลาดยิ่งเจริญได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “60 บาท สร้างอาชีพ” ......
update : 26-03-2558  
 
โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน
ทางวัดราษฎร์นิยมธรรม(หนองผักชี) ร่วมกับตลาดยิ่งเจริญ และองค์การต่างๆจัดโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ......
update : 26-03-2558  
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ในวันดังกล่าวทางคณะผู้บริหารตลาดยิ่งเจริญ ได้จัดให้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ......
update : 26-03-2558  
 
โครงการเครือข่ายสายสืบผักผลไม้ปลอดภัย "สายสืบผักสด"
ในวันที่ 9 มี.ค. ได้มีกำหนดเปิดตัวโครงการ “เครือข่าย สายสืบผลไม้ปลอดภัย” “สายสืบผักสด” ประธานในพิธีนำโดย นายแทนทอง ธรรมวัฒนะ กรรมการผู้บริหารตลาดยิ่งเจริญ , พลตำรวจตรีสมชาย ทองศรี ผู้บังคับการ 4 ......
update : 10-03-2558  
 
โครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ (โครงการต่อเนื่อง)
โครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ (โครงการต่อเนื่อง) เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ทางมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ ชมรมสะพานใหม่พัฒนา และตลาดยิ่งเจริญ ......
update : 07-03-2558  
 
กองปราบปรามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์
ในวันที่ 7 มี.ค. 58 ทางกองปราบปรามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ นำโดยคุณกุลณี วิศดิศัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะทีมงาน ได้เข้ามาสุ่มตรวจภายในตลาดยิ่งเจริญ ......
update : 07-03-2558  
 
  ตลาดยิ่งเจริญ... ยุคปัจจุบัน ภายใต้การนำทัพของ “ปริญญา ธรรมวัฒนะ”
 
 
  ร้านขายสินค้า ในโครงการพระราชดำริ ตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคารจงรักภักดี เปิดให้บริการทุกวัน  
 
  ตลาดนัดคลองถม 2 ให้บริการวันจันทร,์ พุธ, ศุกร์ และตลาดนัดคนกันเอง ให้บริการวันอังคาร, พฤหัสบดี ,เสาร์ ตั้งแต่เวลา 14.00-22.00 น.  
 
  โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ เปิดอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ชั้น 2 อาคารจงรักภักดี ตลาดยิ่งเจริญ  
ศูนย์อาหาร 24 ชั่วโมง
ศูนย์อาหารยิ่งเจริญ ไว้คอยบริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการส่งอาหารให้ท่านถึงที่บ้าน
 
 
เกมส์ทำอาหาร
มีเกมส์ทำอาหารสนุกๆ มากมาย รอให้ท่านเล่น คลายเครียดที่นี่
 
 
 

 

 
 
   เข้าสู่ระบบ
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
    สมาชิก ผู้ค้า
  สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน  
  ค้นหา
 
 
   
   
   
   
กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการค้าภายใน กรมสรรพากร กรมปศุสัตว์ สมาคมตลาดสดไทย ยิ่งเจริญปาร์ค หมึกแดง
   
    © Copyright 2007 yingcharoen All rights reserved Powered by VRZ
ตลาดยิ่งเจริญ 651 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 0-2972-3405-7 โทรสาร 0-2972-3409-10